درمان بیش فعالی

درمان بیش‌ فعالی

بیش فعالی یا عدم توانایی تمرکز و تحرک بیش از حد کودکان بیش‌فعال باعث می‌شود تا رفتارهای خطرآفرین زیادی برای خود و دیگران داشته باشند.

درمان بیش‌ فعالی Read More »