روانشناسی نوجوانان

اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی چیست ؟

بعضی از مردم از نام اسکیزوفرنی دچار هراس می شوند. این واژه موجب تداعی رعب و وحشت در افراد میشود  که بخشی از آن ناشی از مطالب نادرستی است که رسانه ها ارائه می دهند، اعم از گزارشهایی که دال بر نابودکنندگی و نادر بودن آن دارد در حالی که چنین نیست.

اسکیزوفرنی چیست ؟ Read More »

روان رشد

روان رشد کودکان در دوران دیجیتال

در مطالعه تأثیرات فضای مجازی بر روان رشد کودکان، از چندین دیدگاه نظری و تئوری مختلف استفاده میشود. یکی از مهمترین دیدگاهها، نظریه روانشناختی است که بر اساس آن، استفاده از فضای مجازی میتواند.

روان رشد کودکان در دوران دیجیتال Read More »

نوروتراپی یا نقشه مغزی

نوروتراپی یا نقشه مغزی

نقشه‌برداری مغزی یکی از جدیدترین روش‌ها برای برررسی عملکرد مغز و یافتن اختلالات آن است. در این روش میزان فعالیت الکتریکی سطح مغز از روی پوست اندازه‌گیری شده و سپس این اطلاعات با جمعیت نرمال مقایسه می‌شود.

نوروتراپی یا نقشه مغزی Read More »

روانشناس خوب تهرانپارس

روانشناس خوب شرق تهران

تجربه عملی را باید برای روانشناس خوب شرق تهران جدی بگیرید! یعنی اینکه بتواند دانش نظری را به کاربردهای دنیای واقعی ترجمه کند و در ارزیابی بالینی، تشخیص و مداخله ماهر شود.

روانشناس خوب شرق تهران Read More »

خصوصیات بهترین روانشناس تهران

روانشناس خوب تهران

دانستن مهمترین ویژگی‌های مراکز روانشناسی و روانشناسان برای مراجعه‌کنندگان و همچنین کسانی که به دنبال این شغل هستند از اهمیت زیادی برخوردار است. خصوصیات شخصی ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد. روانشناسان موفق دارای بسیاری از خصوصیات بین‌فردی هستند که شما در یک دوست یا مربی به دنبال آن‌ها هستید.

روانشناس خوب تهران Read More »

ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان

روش ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان ۰ تا ۵ ساله

این آزمون جهت روش ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان ۰تا ۵ سال طراحی شده است و این آزمون که دارای ۳۶ ماده است.

روش ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان ۰ تا ۵ ساله Read More »

آزمون توانایی حرکتی لینکلن-اوزرتسکی

آزمون توانایی حرکتی لینکلن اوزرتسکی

این آزمون جهت ارزیابی توانایی های حرکتی کودکان سنین ۵ الی ۱۴ سال طراحی شده است و به صورت انفرادی اجرا می شود. این آزمون که دارای ۳۶ ماده است.

آزمون توانایی حرکتی لینکلن اوزرتسکی Read More »

پیمایش به بالا