انتخاب موثر

آزمون توانایی حرکتی لینکلن-اوزرتسکی

آزمون توانایی حرکتی لینکلن اوزرتسکی

این آزمون جهت ارزیابی توانایی های حرکتی کودکان سنین ۵ الی ۱۴ سال طراحی شده است و به صورت انفرادی اجرا می شود. این آزمون که دارای ۳۶ ماده است.

آزمون توانایی حرکتی لینکلن اوزرتسکی Read More »

پیمایش به بالا