ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان

روش ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان ۰ تا ۵ ساله

۰ تا ۶ ماهگی:
کودک به صدا پاسخ میدهد.
کودک به بازی صوتی پاسخ میدهد.
کودک پنج صدای مختلف تولید میکند.

۶ تا  ۱۲ ماهگی:
کودک از صداها تقلید میکند.
کودک به حرکات پاسخ میدهد.
کودک برای ارتباط از صداها و حرکات استفاده میکند.

۱۲ تا ۱۸ماهگی:
کودک اجزای بدن را با یادآوری تمیز میدهد.
کودک اشیاء معمولی را با یادآوری تمیز میدهد.
کوکدک صدای حیوانات یا ماشین تولید میکند.
کودک دستورهای ساده را دنبال میکند.

۱۸ تا  ۲۴ ماهگی:
کودک ب نوبه ی خود ب سوالها پاسخ میدهد.
کودک از حداقل ۳۰کلمه استفاده میکند.
کودک فعالیتها را در تصویرها تمیز میدهد.
کودک خصوصیات تصاویر را تمیز میدهد.
کودک دانش مربوط به استقرار را به نمایش میگذارد.
کودک اشیا را بر اساس کاربرد آنها تمیز میدهد.
کودک ب سوالاتی ک پاسخ بله و خیر دارد جواب میدهد.
کودک از دو کلمه اسم و صفت استفاده میکند.
کودک ار دو کلمه اسم و مالکیت استفاده میکند.
کودک از دو کلمه اسم و مالکیت استفاده میکند.
کودک از دو کلمه اسم و فعل استفاده میکند.

۲۴ تا ۳۶ ماهگی:
کوک فعل زمان استمراری،من،او،آنها،هست و هستند را به کار میبرد.
کودک در جمله های سه تا هفت کلمه ای از این،آن،اینها و آنها استفاده میکند.
کودک از عبارتهای مثبت و منفی استفاده میکند.

۳۶ تا ۴۸ ماهگی:
کودک در خواندن سرودها کلمه ها را با حرکات پیوند میدهد.
کودک اندازه هارا باهم مقایسه میکند.
کودک متضادهارا تمیز میدهد.
کودک از خواهش میکنم و تشکر میکنم استفاده میکند.
کودک سه درخواست مربوط بهم را دنبال میکند.

۴۸ تا ۶۰ ماهگی:
کودک با استفاده از حرکات،تجلبات چهره و حالت بدنی،داستانها و وقایع را به نمایش در می اورد.
کودک تفاوت و شباهت را تمیز میدهد.
کودک سه ویژگی را توضیح میدهد.
کودک در گفت و گو ها شرکت میکند.

برای استفاده از خدمات تخصصی در این خصوص می توانید در وب سایت انتخاب موثر شماره تماس خود را ثبت نمایید تا ما با شما تماس بگیریم و زمان مشاوره شما را هماهنگ کنیم.

کارگاه-فرزندپروری

درخواست تماس

جهت ارتباط با انتخاب موثر کافیست شماره تماس و درخواست خود را ثبت نمایید تا همکاران ما رزرو وقت مشاوره شما را ثبت نمایند. در غیر این صورت می توانید با شماره 02177879100 تماس حاصل نمایید.

پیمایش به بالا