No Image Found

پرخاشگری در کودکان

تمامی فعالیت‌های روزمره ما، چه ذهنی و چه فیزیکی، با فرماندهی مغز انجام می‌شود. ام...

No Image Found

خدمات تخصصی روانشناسی کودکان

امروز دیگر خدمات مشاوره و روانشناسی فقط مختص سنین خاص و روابط زناشویی و کاری نمی با...

No Image Found

تاریخچه روانشناسی ایران

مهارت های حرکتی درشت ۱_به مدت ۲ ثانیه چانه خود را بالا نگه میدارد ۲_سر را به مدت ۵ ث...

No Image Found

روانشناسی کودک در ایران

در ایران از سال ۱۳۸۴ روانشناسی کودک به دیگر گرایشات روانشناسی افزوده شده که به درم...