احساس گناه در کودک

چند روزِ بعد مشاورِ مدرسه از من خواست تا برم مدرسه پسرم, بعد از سلام و احوالپرسی بهم گفت: پسرتون سر کلاس متوجه ساده ترین روابط ریاضی هم نمیشه، با اینکه کلاس پنجمه هنوز جمع و تفریق ها رو با انگشتاش انجام میده چه برسه به ضرب و تقسیم اعداد اعشاری. موقع امتحانها خیلی مضطربه و به سختی سوالات رو حل میکنه. وقتی هم که فهمیده نمره این امتحانش ۱۵ شده گریه اش گرفته و گفته: مامانم حتما از من بدش میاد آخه من همش اونو اذیت میکنم، مامان و بابام پول هاشونو برای من خرج میکنن ولی من اینقدر خنگم که نمیتونم ۲۰ بگیرم… من دیگه نمیخوام درس بخونم تا مامانم عصبانی نشه و سرم داد نزنه…