این آزمون در اصل یک آزمون نوروپسیکولوژی است که کاربرد وسیعی دارد و برای ارزیابی کیفیت کارکرد قطعه آهیانه راست مغز و نیز بررسی آپراکسی ساختاری و عملکرد اجرایی به ویژه در افراد دچار اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می گیرد. ترسیم ساعت به عنوان ابزاری عصب روانشناختی نسبت به کنش ساختاری، مهارت های حرکتی-ترسیمی، برنامه ریزی/ سازمان دهی و هم چنین جنبه های گوناگون کنش زمانی و توانایی کلامی حساس است. اگرچه سادگی تکلیف ترسیم ساعت کاربردهای آزمون را به ظاهر محدود می سازد اما خطاهای متعدد می تواند به عنوان بخشی از ارزیابی جامع یا غربالگری، اطلاعات سومندی را در اختیار قراردهد.

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات تست مذکور را انجام داده و با انتخاب نو در خصوص مرکز مشاوره مسیر آرامش را انتخاب نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.