این آزمون برای ارزیابی سطح بالیدگی ادراکی- حرکتی کودکان طراحی شده است و برگرفته از روان شناسی گشتالت  است که جهت ارزیابی مشکلات هیجانی و آسیب مغزی به خصوص قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود . این آزمون جهت تشخیص مشکلات کودکان با اختلال یادگیری مناسب است همچنین در شناسایی کودکان عقب مانده ،اختلال OCD و ADHD و حتی روان پریشی کاربرد دارد. همچنین می توان آن را برای سنجش  ویژگی های نوجوان به کار برد. این ابزار دارای ۹ کارت با اشکال هندسی است که توسط خانم مورتا بندر از آزمون ورتهایمر اقتباس شده است.

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات تست مذکور را انجام داده و با انتخاب نو در خصوص مرکز مشاوره مسیر آرامش را انتخاب نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.