درخواست تماس جهت مشاوره
  سالمندان

  افراد پس از گذراندن دوران میانسالی که وارد دوره ی سالمندی می شوند، این دوره افراد معمولا نسبت به خودشان احساس خوبی ندارند، به خصوص که بیشتر آن ها خیلی از توانایی های خود را از دست می دهند و دچار تغییراتی در جسم خود می شوند و همین باعث می شود که فکر کنند دیگر مثل سابق انسان توانمندی نیستند و کم کم روحیه ی خود را از دست می دهند.

  بسیاری از عوامل دیگر از جمله مرگ همسر، ابتلا به بیماری هایی که درمان آن ها سخت و تقریبا غیر ممکن شده است و بیکاری و از کار افتادگی آن ها نیز می تواند حس بدی که آن ها نسبت به خود پیدا کرده اند را تشدید کند.

  در بسیاری از مواقع سالمندان دچار افسردگی شدید شده و گوشه گیر و منزوی می شوند. گاهی برخی از آن ها به علت ترسی که همیشه از پیری داشته اند، دچار استرس شدید شده و حتی دچار بی خوابی می شوند.

  مواردی که گفته شد ما را وادار می کند تا بیشتر به مسائل مربوط به سالمندان فکر کنیم و به فکر راه چاره ای برای آن ها باشیم.

  روش های درمانی متعددی به غیر از دارو درمانی برای کاهش اضطراب ،افسردگی و اختلال خواب سالمندان وجود دارد که میتواند به آنها در بهبود وضعیتشان کمک کننده باشد .