گروه کودک

download
فاطمه پورامینی
درمانگر اختلالات یادگیری کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی
محدثه کشوری
محدثه کشوری

بازی درمانگر درمانگر اختلالات یادگیری مدرس مهارت های زندگی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

الهه درودیان
الهه درودیان
بازی درمانگر کارشناس مددکاری اجتماعی کارشناس ارشد جامعه شناسی سوابق کاری: – بازی درمانی ( ۶ سال)
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
پریا رحمتی
بازی درمانگر کارشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
زهرا خواجه صالحان
زهرا خواجه صالحان

بازی درمانگر کارشناسی روانشناسی دانشگاه الزهرا

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
فرزانه بسنده
بازی درمانگر کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
محدثه کیوانی
محدثه کیوانی
بازی درمانگر کارشناسی روانشناسی کارگاه های تخصصی گذرانده شده : هیپنوتیزم ریلکسیشن
فاطمه قاسمی
فاطمه قاسمی
درمانگر مشکلات توجه و تمرکز و بازی درمانگر کارشناسی روانشناسی بالینی
سمانه گلچین
سمانه گلچین
ارزیابی اختلالات کودکان و اجرای نوروفیدبک کارشناسی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
پریسا لیلاز مهرآبادی
گفتار درمانگر کارشناس گفتاردرمانی
الهه بافقی
الهه بافقی
درمانگر اختلالات یادگیری و بازی درمانگر کارشناسی روانشناسی
مریم محمدی
مریم محمدی
درمانگر اختلالات یادگیری کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
مریم اشرف
دکتر روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
سارا حاصلی
مشاوره فردی جوانان و نوجوانان و فرزند پروری
مدرس حق التدریس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
وحید ملکی
کاردرمانی درکی – حرکتی و sensory integration کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناسی ارشد کاردرمانی و دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران (رتبه ۶)
download
الهام اکبری
مشاوره کودک و نوجوان
download
فائزه ربیعی
مشاوره کودک و نوجوان
download
زینب رحیمی مهر
مشاوره کودک و نوجوان
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
منیره دایی
مشاوره کودک و نوجوان
download
شایسته مرادی
مشاوره کودک و نوجوان
download
مهدیه یساری آزاد
مشاوره کودک و نوجوان
download
فائزه فاضلی
مشاوره کودک و نوجوان
download
مریم رفیعی
روانپزشک و مشاوره کودک و نوجوان

گروه نوجوان

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر
پریسا لیلاز مهرآبادی
گفتار درمانگر کارشناس گفتاردرمانی سوابق کاری : – گفتار درمانگر در درمانگاه ولی الله (۲ سال) ، کلینیک سرو (۱ سال) ، کلینیک عرفان(۶ ماه) ، مرکز شفاطب (۲ سال) کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی : – لکنت – بلع بزرگسال – اتیسم – آپراکسی

گروه بزرگسال

دکتر فرزاد آصفی فر
فرزاد آصفی فر
 دکتری روانشناسی و تحلیلگر شخصیت – مشاوره بزرگسال – مدرس کارگاه خودشناسی