گروه نوجوان

دکتر فاطمه رجبی فرد مدیریت کلینیک روانشناسی تخصصی کودک انتخاب موثر
فاطمه رجبی فرد

تحصیلات :  دکتری روانشناسی کودک و نوجوان

سمت : مدیریت انتخاب موثر

گروه بزرگسال

دکتر فرزاد آصفی فر انتخاب موثر
فرزاد آصفی فر

تحصیلات : دکتری روانشناسی و تحلیلگر شخصیت

سمت : مشاوره بزرگسال و مدرس کارگاه خودشناسی

نوروتراپی انتخاب موثر
فردین‬ ‫فرمانی‬ ‫

تحصیلات : دکتری روانشناسی دانشگاه شهید ‫بهشتی‬ ‫تهران

سمت : ‫مشاور نوروتراپی

گروه کودک

روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر
امیر حقیقت

تحصیلات : کارشناسی ارشد روان شناسی

سمت : مدرس کارگاهای فرزندپروری

روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر
محدثه کشوری

تحصیلات :‌ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سمت : بازی درمانگر و مدرس مهارت های زندگی

روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر
زهرا خواجه صالحان

تحصیلات : کارشناس روانشناسی دانشگاه الزهرا

سمت : بازی درمانگر

منیره دایی
منیره دایی

تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سمت : مشاوره کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر
فاطمه قاسمی

تحصیلات :‌ کارشناسی روانشناسی بالینی

سمت : درمانگر مشکلات توجه و تمرکز و بازی

دکتر مریم اشرف انتخاب موثر
مریم اشرف

تحصیلات : دکتری روانشناس کودکان

سمت :  مشاور کودک و نوجوان

سارا صاحلی انتخاب موثر
سارا حاصلی

تحصیلات : کارشناسی ارشد کاردرمانی

سمت : مشاوره فردی جوانان، نوجوانان و فرزند پروری

فاطمه پورامینی - انتخاب موثر
فاطمه پورامینی

تحصیلات : کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی

سمت :‌  درمانگر اختلالات یادگیری