دکتر فاطمه رجبی فرد

مدیر موسس

دکتر فاطمه رجبی فرد
  • کارشناسی روانشناسی کودکان
  • کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان
  • دکتری روانشناسی کودکان

سوابق کاری :
– مدیریت دپارتمان روانشناسی موسسه فرهنگی هنری پرورش فرزندان برتر (شعبه یوسف آباد و تهرانپارس)
– مدیریت دپارتمان روانشناسی موسسه سرواندیشان آفتاب
– مدیریت دپارتمان روانشناسی مهد آفتاب
– مدیریت دپارتمان روانشناسی آکادمی هنر و ادبیات کودک

آنچه ما را از دیگران برآشفته می سازد، نظری است که نسبت به ما می دهند و با کمک آن میتوانیم خودمان را درک کنیم.

مقالات روانشناسی

دانش شخصی شما احتمال بروز مشکلات را کاهش داده و سبب تداوم و آرامش زندگی شما می گردد

درخواست مشاوره    انتخاب کارگاه آموزشی
    کارگاه تحلیل شخصیت و خودشناسیکارگاه تربیت جنسی کودککارگاه فرزندپروریکارگاه خودآگاهی والدین و فرزندکارگاه تقویت مهارت های کارکردهای اجراییکارگاه آموزشی تقویت هوش و تمرکزکارگاه گروهی قصرهای ماسه ایکارگاه یوگا مادر و کودکنوروتراپی