مدیر موسس

دکتر فاطمه رجبی فرد

  • کارشناسی روانشناسی کودکان
  • کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان
  • دکتری روانشناسی کودکان

سوابق کاری :
– مدیریت دپارتمان روانشناسی موسسه فرهنگی هنری پرورش فرزندان برتر (شعبه یوسف آباد و تهرانپارس)
– مدیریت دپارتمان روانشناسی موسسه سرواندیشان آفتاب
– مدیریت دپارتمان روانشناسی مهد آفتاب
– مدیریت دپارتمان روانشناسی آکادمی هنر و ادبیات کودک

دکتر فاطمه رجبی فرد

روانشناس بزرگسال

دکتر فرزاد آصفی فر

  • تحلیل گر شخصیت
  • مشاور بزرگسال
  • مدرس کارگاه خودشناسی

سوابق کاری :
– کارشناسی آزمایشگاه فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۰ تا کنون
– کارشناس و همکار طرح در مرکز تحقیقات علوم اعصاب ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
– روانشناس کلینیک سوءمصرف مواد راه نو از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴