دکتر فرزاد آصفی فر

دکتر فرزاد آصفی فر

– کارشناسی روانشناسی

– کارشناسی ارشد روانشناسی

– دانشجوی دکتری روانشناسی

سوابق کاری :

– کارشناسی آزمایشگاه فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۰ تا کنون
– کارشناس و همکار طرح در مرکز تحقیقات علوم اعصاب ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
– روانشناس کلینیک سوءمصرف مواد راه نو از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
– روانشناس کلینیک سوءمصرف مواد دکتر ابهری از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
– روانشناس کلینیک سوءمصرف مواد راه آفرین از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
– روانشناس کلینیک روانشناسی و مشاوره رهنما از سال ۱۳۸۸ تاکنون
– روانشناس کلینیک آریانا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
– روانشناس کلینیک سوءمصرف مواد پل از سال ۱۳۹۴ تا کنون
– روانشناس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۵ تاکنون
– کارشناس مرکز مهارت های بالینی ( کمیته تخصصی مهارت های ارتباطی) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (EDO)
– کارشناس روانشناسی حوزه اعتیاد در شبکه سلامت سیمای جمهوری اسلامی ایران ( برنامه زنده فردا دیر است)
– کارشناس روانشناسی ورزشی در شبکه ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران (برنامه زنده حرکت نو)
– کارشناسی روانشناسی حوزه اعتیاد در شبکه استانی سمنان سیمای جمهوری اسلامی ایران ( برنامه قایق کاغذی)
– کارشناس روانشناسی در شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران (برنامه هزار راه نرفته)
– کارشناس روانشناسی صدای جمهوری اسلامی ایران ( رادیو ایران)
– کارشناس روانشناسی صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو گفتگو)
– کارشناس روانشناسی در حوزه اعتیاد و خانواده مجله روانشناسی آرامش

کارگاه های روانشناسی انتخاب موثر

کارگاه والدین و کودک، کارگاه مهارت های زندگی، کارگاه تربیت جنسی، کارگاه بینش، کارگاه فرزند پروری، کارگاه خودشناسی، کارگاه مهارت های زندگی

انتخاب موثر انتخاب آرامش

میتوانند به مرکز روانشناسی انتخاب موثر مراجعه و آینده ای بهتر و روشن تر با شخصیتی تاثیر گذار از کودک خود بسازند. مرکز روانشناسی انتخاب مؤثر با فلسفه ی ایجاد آرامش در زندگی شما نه تنها یک مرکز روانشناسی بوده بلکه مرکزی جهت افزایش سطح آرامش خاطر مشتریان خود می باشد.انتخاب موثر، انتخاب نو، مسیری نو برای خانواده‌های ایرانی

مدیریت مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر : دکتر فاطمه رجبی فرد

خدمات تخصصی روانشناختی

 1. جلسات روانشناسی همهی سنین
 2. روانسنجی هوش، ادراکی، شخصیت، غربالگری
 3. کارگاه‌های روانشناسی کودک، نوجوان و بزرگسال
 4. خدمات روانپزشکی
 5. کار درمانی و گفتار درمانی
 6. نوروفیدبک و tDCS

خدمات روانشناسی کودکان

 1. بازی درمانی زیر شش سال
 2. بازی درمانی بالای شش سال
 3. بازی درمانی حسی حرکتی
 4. درمان اختلالات یادگیری
 5. کاردرمانی
 6. گفتار درمانی
 7. قصه درمانی
 8. مدرسه طبیعت و مدرسه حیوانات

خدمات روانشناسی نوجوانان

 1. نوجوان کارآفرین
 2. راهبری فردی و تحصیلی
 3. تجربه دانش
 4. تجربه جامعه
 5. تحلیل فیلم
 6. سمینارهای موضوعی
 7. خدمات آنلاین
 8. همراهی در مواقع خاص

خدمات روانشناسی بزرگسال

 1. مشاوره فردی
 2. زوج درمانی
 3. درمان اعتیاد
 4. کارگاه خودشناسی
 5. کارگاه مهارت های زندگی
 6. جلسات هفتگی اجتماع والدین (با تجربه ها)
 7. نوروتراپی سالمندان

درخواست مشاوره

جلسات همکاران انتخاب موثر

طرح والدین شاد

کارگاه بینش، کارگاه بال پرواز کودکانمان را نچینیم، کارگاه فرزند پروری، کارگاه “از گذشت بگذریم”،  جلسات هفتگی اجتماع والدین با تجربه ها

نشانی ما

آدرس: تهران ، فلکه اول تهرانپارس ، خیابان ۱۴۶ شرقی ، بن بست صدیقیان ، پلاک ۲