پرخاشگری در کودکان

درمان پرخاشگری با بازی

درمان پرخاشگری کودکان با بازی

همه ما می‌دانیم که کودکان نیز مانند بزرگسالان، احساسات مختلف از جمله خشم و عصبانیت را تجربه می‌کنند و به‌دلیل مهارت و تجربه کمی که دارند، در بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه و تخریب‌کننده‌ای از خود نشان دهند. پرخاشگری در کودکان ممکن است به شکل‌های گوناگونی از جمله داد زدن، فحاشی، پرتاب کردن اشیاء و وسایل به اطراف و یا صدمه زدن به دیگران دیده شود.

بدون شک مدیریت و حذف رفتارهای پرخاشگرانه کودکان مسئله‌ای مهم و جدی برای والدین به‌شمار می‌آید و ممکن است در بسیاری از موقعیت‌ها، بروز چنین رفتارهایی از سوی کودکان باعث احساس شرمندگی، عصبانیت و یا اضطراب والدین شود.

برای اصلاح رفتارهای پرخاشگرانه کودکان روش‌های علمی متفاوتی وجود دارد که یکی از موثرترین راه‌های آن، استفاده از دنیای بازی‌هاست. بازی کردن فرصتی را در اختیار کودکان قرار می‌دهد که بتوانند احساسات منفی مثل ناراحتی، خشم و عصبانیت خود را شناسایی و به شیوه‌های صحیح و بدون خطر تخلیه کنند.

از سوی دیگر در طول بازی، کودک سناریوها و داستان‌های متفاوتی را تصور و تجربه می‌کند و به این ترتیب می‌تواند شیوه‌های رفتاری مناسب هنگام عصبانیت را در موقعیت‌های مختلف تمرین کند.

در مجموع بازی‌ها، به‌ویژه بازی‌های گروهی، حس همدلی را در کودکان تقویت می‌کنند و باعث کاهش رفتارهای آسیب‌رسان آن‌ها می‌شوند و با آموزش رفتارها و مهارت‌های کنترل خشم، به آن‌ها کمک می‌کنند تا رفتارهای سازگارانه‌تری را در هنگام عصبانیت از خود نشان دهند.

درمان بدون عوارض