مشکلات احتمالی اختلال یکپارچگی حسی

پوستر اختلال یکپارچگی حسی

راه های شناسایی اختلالات یکپارچگی حسی در کودکان

اختلال یکپارچگی حسی یکی از اختلالات رایج کودکان است که والدین باید نسبت به نشانه‌های آن حساس باشند. پوستر ذیل با توجه به تجربه تخصصی دکتر فاطمه رجبی فرد ایجاد گردیده است.

دانلود پوستر اختلال یکپارچگی حسی

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی کودک و نوجوان انتخاب موثر