پدر و مادر ناآگاه چه فرزندانی را وارد جامعه میکنند؟

روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر

رابطه ی والدین با کودک مثل رابطه‌خورشید بازمین است این فاصله نه باید انقدر کم باشد که بسوزاند ونه انقدر زیاد که یخ بزند.
والدین ناآگاه باکنترل های بی‌مورد و بکن‌نکن های سختگیرانه باعث میشود کودک فکرکند احساس و تصمیمش بد است. درنتیجه جهانی که درآن احساس کودک بد و غلط است و بامخالفت والدین روبروست برای وی ناشناخته است و باعث میشود کودک با هر موضوع جدیدی بترسد،چنین کودکی میکوشد که اشتباه نکند،شکست برایش غیر قابل جبران و قضاوت دیگران برایش مهم میشود که این وضع کودک را به دو مرحله افراطی میکشاند:

۱-با انزوا و کناره گیری هیچ خطری را متوجه خود نمیکند.
۲- باکمالگرایی دهان همه را به جهت هرگونه اعتراض و سرزنشی میبندد(این انسان کمالگرا پنهان کار، دروغگو و فریبکار میشود، بجای آموختن از زندگی یا با دیگران میجنگد یا به شکل انگل وار به آنها میچسبد)
عامل اصلی این ناهنجاری ها عدم آگاهی والدین از مراحل رشدی کودک است.

آیا خشونت خانگی بر روی فرزندم تاثیر دارد؟
کودکی که شاهد خشونت های خانگی بوده است اغلب دچار هیجاناتی مثل ترس ، سردرگمی ، احساس گناه یا احساس از دست دادن والدین دارد .
ترس :کودکان اغلب ترس دارند ،ترس از کسانی که آن ها را دوست دارند، چرا که والدین  باید بیشترین امنیت را برای کودکان به ارمغان بیاورند.
خشم:کودکان اغلب خشم  نسبت به کسی که آزار می دهد یا خشم نسبت به والد قربانی دارند و این خشم به علت ماندن و ترک نکردن والد آزاردیده است .
سردرگمی:کودکان اغلب سردرگمی نسبت دوست داشتن والدین دارند کودکان نمی دانند مادرشان را ییشتر دوست بدارند یا پدرشان.
احساس گناه :کودکان اغلب نقش خود را در این خشونت را پررنگ می بینند‌ و تصور میکنند این خشونت به دلیل رفتارهای نامناسب آنها بوده است

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات خدمات روانشناسی خود را با انتخاب نو و با کیفیتی مناسب دریافت نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.تخصص ما روانشناسی کودک و نوجوان است.درخواست مشاوره