دختران بیش فعال ؟!

روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر

دختران بیش فعال

دختران بیش فعالی را چگونه تجربه می کنند؟
نشانه های اختلال بیش فعالی در افراد مختلف متفاوت است و این نشانه ها در مقاطع مختلف زندگی فرد تغییر می کند. با این همه این اختلال در هر دو جنس وجود دارد و مبتلایان این بیماری در پسران دو برابر دختران است.

همچنین اگرچه داشتن ضریب هوشی بالا ، افراد همدل و حامی و شرایط زیستی مساعد می تواند به میزان قابل توجهی از تخریبات جسمی و روحی این بیماری بکاهد ، با این همه در شرایط عادی ، ابتلای به این اختلال سبب می شود که فرد به طور نرمال نتواند توانمندی های بالقوه اش را بارور ساخته و بدین واسطه در قیاس با همسالان نرمالش ، دستخوش ناخودپذیری، خودانگاره منفی ، شرمرویی، کناره گیری و مردم گریزی شود.

همینطور اکثر افراد مبتلا به ADHD به طور خودکار درگیر مشکلات و اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب، سرکشی و مشکلات یادگیری می شوند با این همه در صورتی که فرد مسلح به مکانیسم های مهاری باشد می توان گفت که ضایعات و عوارض پیش گفته به فرد تحمیل نمی شود. افراد بسیاری این مشکلات را مختص پسران میدانند و در صورت ابتلای یک دختر به انجام رفتارهایی چون سرکشی و پرخاشگری و ریسک پذیری برای دختران را نمیپذیرند و انتظارات جنسیتی از دختران این است که افرادی قانون گرا، مطیع و بردبار باشند.

لذا دختر مبتلا به بیش فعالی در این موقعیت از دو سو تحت فشار است. بدین معنی که از یک طرف به واسطه درگیری با عوارض فوق، شخصا به این پندار می رسد که فردی ناموفق است و از طرف دیگر تحت سرزنش و شماتت دنیای پیرامونش است که این فشارهای دوسویه باعث می شود که فرد دستخوش عدم پذیرش خود و خودانگاره منفی شده و بازتاب چنین افکاری به همه جنبه های زندگی او تحمیل می شود.

بنابراین نیاز است در قبال دختران مبتلا به بیش فعالی آگاهی و انعطاف بیشتری داشته باشیم و با درک شرایط آن ها زمینه را برای بهبودی آنها هموارتر کنیم.

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات خدمات روانشناسی خود را با انتخاب نو و با کیفیتی مناسب دریافت نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات خدمات روانشناسی خود را با انتخاب نو و با کیفیتی مناسب دریافت نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.تخصص ما روانشناسی کودک و نوجوان است.درخواست مشاوره