اسکیزوفرنی چیست؟

اسکیزوفرنی روانشناسی

بعضی از مردم از نام اسکیزوفرنی دچار هراس می شوند. این واژه موجب تداعی رعب و وحشت در افراد میشود  که بخشی از آن ناشی از مطالب نادرستی است که رسانه ها ارائه می دهند، اعم از گزارشهایی که دال بر نابودکنندگی و نادر بودن آن دارد در حالی که چنین نیست.

گرچه پیامدهای آن میتواند بسیار تلخ باشد اما همیشه اینطور نیست. حدودیک درصد از مردم به اسکیزوفرنی مبتلا هستند یعنی ممکن است بسیاری از افراد در خانواده و یا دوستان خود به افراد اسکیزوفرن برخوردکنند.

بیش از ۵۰% از مبتلایان پیشرفت خوبی دارند آنها یا تجربه ای را از سرمی گذرانند که دیگر بازگشتی ندارد یا با تجربه های متعددی مواجه می شوند که در فواصل این تجربه ها، رفتاری طبیعی از خود نشان می دهند. بنابراین بسیاری از مبتلایان می توانند به خوبی ازپس عوارض این بیماری برآیند. مبتلایانی که مشکلات مداومی دارند هم میتوانند زندگی معناداری داشته و از امکانات دارویی، اجتماعی و روانشناختی بهره مند شوند.

سوال: علائم اسکیزوفرنی چیست؟

جواب: به طور اختصار علائم اسکیزوفرنی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شود.

علائم مثبت شامل :هذیان، توهم، و اختلال تفکر.

علائم منفی شامل: بی تفاوتی، کم حرف شدن، عدم تناسب واکنش، انزوا و کاهش مهارت های اجتماعی.

سن شروع اسکیزوفرنی برای مردان ده تا بیست و پنج و برای زنان ۲۵ تا ۳۵ میباشد.    در اسکیزوفرنی سن شروع  در صورتی که زود هنگام (قبل از ده سالگی) باشد ازعمده ترین عوامل منفی به حساب میاید

سوال: آیا تجربه های شنیداری مبتلایان برای خودشان ناراحت کننده است؟

جواب: یک تجربه ی شنیداری ممکن است برای فردی آزاردهنده در حالی که برای فردی دیگر بسیار خوشایند باشد. وقتی صداها عواملی قدرتمند، کینه توزانه وترسناک تفسیر شوند کنارآمدن با آنها دشوارتر می شود و فرد مبتلا را به شدت ناراحت می کند اینجاست که فرد درخواست کمک می نماید .

سوال: آیا فرد مبتلا به اسکیزوفرن بودن خود واقف است؟

جواب: در هنگام شروع شاید فرد نسبت به مشکل خود غافل باشد اما بسیاری از مبتلایان مشکلات واقعی زندگی را تجربه می کنند و فرد غالباً در رویارویی با همین مشکلات احساس می کند که به اسکیزوفرنی دچار شده است. ما معتقدیم که بسیاری از مبتلایان به اسکیزوفرنی در صورتی که با مراکز مشاوره یا درمانی در تماس باشند زندگی بهتری خواهند داشت.

سوال: اسکیزوفرنی چه تاثیری بر روابط فردی و خانوادگی فرد دارد؟

جواب: اطرافیان معمولا بعلت نداشتن اطلاعات کافی درمورد رفتار با افراد مبتلا و متحمل شدن هزینه های درمانی ممکن است رفتار مناسبی با او نداشته باشند و موجب واردکردن استرس به بیمار شوند همین فشار روانی موجب تشدید علائم نابسامانی خواهدشد. آنچه که اعضای خانواده بیمار را دچار فشار روانی می کند رفتارعجیب بیمار و علائم منفی بیماری است. در صورتی که تعادل وجود نداشته باشد انزوای بیش ازحد و فعال نبودن نیز عواقبی مانند بی حوصلگی و افسردگی در پی خواهد داشت.

سوال: چه کسی می تواند اسکیزوفرنی را تشخیص دهد؟

جواب: معمولا روان شناسان بالینی و روانپزشکان می توانند از طریق مصاحبه بالینی و تست، اسکیزوفرنی را تشخیص دهند.

عدم مراجعه افراد دارای اسکیزوفرنی و قرار نگرفتن آنها در مسیر درست درمان میتواند عواقب خطرناکی را برای افراد و جامعه به همراه داشته باشد.

منبع: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک  (ترجمه مهدی گنجی)

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات خدمات روانشناسی خود را با انتخاب نو و با کیفیتی مناسب دریافت نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.