No Image Found

نوروتراپی چیست؟

پزشک ،نوروپراپی را برای من تجویز کرده است من اطلاعات خاصی در مورد این روش درمانی ند...

No Image Found

GAD یا اضطراب فراگیر چیست

همسر من فرد بسیار حساسی است . فرزندم را پارک نمیبرد، او نگران سلامتی فرزندم است. هر ...

No Image Found

آزمون MMPI-2RF

شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا MMPI-2RF یک پرسشنامه خودسنجی محسوب می شود و هدف اصلی آن تش...

No Image Found

اختلال احتکار

همسر من به شکل عجیبی وسایل غیرضروری را جمع می کند وسایلی که شاید هیچ وقت به آنها نیا...

No Image Found

اضطراب اجتماعی

پریسا میخواهد از دانشگاه انصراف بدهد او همواره ترس از سخنرانی کردن در حضور افراد ر...

No Image Found

اختلال وحشت زدگی چیست؟

وحشت زدگی یا Panic یک حمله اضطرابی ناگهانی است که غیرمنتظره عود می‌کند، یعنی یک دفعه ...

No Image Found

اسکیزوفرنی چیست؟

بعضی از مردم از نام اسکیزوفرنی دچار هراس می شوند. این واژه موجب تداعی رعب و وحشت در ...