No Image Found

درباره گروه درمانی بدانیم

گروه درمانی مانند روان درمانی انفرادی است ، با این تفاوت که درمانگر، به جای تمرکز ب...

No Image Found

نوروتراپی چیست؟

پزشک ،نوروپراپی را برای من تجویز کرده است من اطلاعات خاصی در مورد این روش درمانی ند...

No Image Found

GAD یا اضطراب فراگیر چیست

همسر من فرد بسیار حساسی است . فرزندم را پارک نمیبرد، او نگران سلامتی فرزندم است. هر ...