کارگاه تای چی کودک و نوجوان

فواید درمانی ورزش تای چی

فواید درمانی ورزش تای چی امروزه نه تنها در کشور‌های شرقی، بلکه در سراسر دنیا ثابت شده است. تای چی یک ورزش قدیمی است که خاستگاه آن کشور چین می‌باشد. تمرینات ورزش تای چی، ذهن و بدن شما را همزمان به کار می‌گیرد.

تمرین‌های تحریکات وستیبولار

تمرین‌های تحریکات وستیبولار می‌توانید از بازی‌های زیر برای کمک به سیستم وستیبولار فرزندتان استفاده کنید. توجه داشته باشید: ۱٫ استفاده […]

خشونت خانگی چیست ؟؟

صبح که بیدار شدم,بابا و مامان با خوشحالی مشغول اماده کردنِ صبحانه بودنذوق کردم و از اتاق پریدم بیرون…صورت بابا […]

آیا باید سایت های بد کامپیوتر را برای نوجوانان ببندیم؟

اغلب والدین نگران نوجوانان خود هستند آنها دغدغه این موضوع را دارند که نوجوان آنها در اینترنت به مطالبی برخورد […]

آیا کمرویی نشان دهنده اضطراب است؟

کمرویی نشاندهنده ی اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی است با وجودی که تمام کودکان ممکن است در بعضی مواقع دچار کمرویی […]