ارزیابی مهارت های حرکتی کودکان تا ۵ سالگی

مهارت های حرکتی درشت
۱_به مدت ۲ ثانیه چانه خود را بالا نگه میدارد
۲_سر را به مدت ۵ ثانیه بالا نگه میدارد
۳_از پهلو به پشت می غلتد
۴_در نشستن با حمایت سر را بالا نگه می دارد

عوامل احساس گناه در کودک

  احساس گناه یکی از عناصر جدانشدنی در پرورش وجدان است . احساس گناه در کودک یعنی اینکه من بد هستم و دیگران […]

احساس گناه در کودک

چند روزِ بعد مشاورِ مدرسه از من خواست تا برم مدرسه پسرم, بعد از سلام و احوالپرسی بهم گفت: پسرتون سر کلاس متوجه ساده ترین روابط ریاضی هم نمیشه، با اینکه کلاس پنجمه هنوز جمع و تفریق ها رو با انگشتاش انجام میده چه برسه به ضرب و تقسیم اعداد اعشاری. موقع امتحانها خیلی مضطربه و به سختی سوالات رو حل میکنه. وقتی هم که فهمیده نمره این امتحانش ۱۵ شده گریه اش گرفته و گفته: مامانم حتما از من بدش میاد آخه من همش اونو اذیت میکنم، مامان و بابام پول هاشونو برای من خرج میکنن ولی من اینقدر خنگم که نمیتونم ۲۰ بگیرم… من دیگه نمیخوام درس بخونم تا مامانم عصبانی نشه و سرم داد نزنه…

پدر و مادر ناآگاه چه فرزندانی را وارد جامعه میکنند؟

رابطه ی والدین با کودک مثل رابطه‌خورشید بازمین است این فاصله نه باید انقدر کم باشد که بسوزاند ونه انقدر […]

روش ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان ۰تا ۵ساله

۰تا۶ماهگی:۱ کودک به صدا پاسخ میدهد.۲ کودک ب بازی صوتی پاسخ میدهد.۳کودک پنج صدای مختلف تولید میکند. ۶تا ۱۲ماهگی:۴کودک از […]